ANDRZEJ DUBIEL 

tel. 667 147 866

e-mail: andrzejdubielfirma@gmail.com

 

RESURS UTB

 

 

 

Oferujemy wieloletnie doświadczenie w wykonywaniu

przeglądów urządzeń dźwigowych, wobec czego mogą być Państwo

pewni, że nasze prace zapewnią użytkownikom dźwigów

najwyższy poziom bezpieczeństwa.

 

Wychodząc naprzeciw nowym regulacjom prawnym, proponujemy przygotowanie

RESURS Urządzeń dźwigowych

takich jak suwnice ogólnego przeznaczenia, żurawie stacjonarne,

wózki widłowe zgodnie z wymaganiem 

Rozporządzenia Ministra Przedsiębiorczości i Technologii

z dnia 30 października 2018 r. w sprawie warunków technicznych

dozoru technicznego w zakresie eksploatacji, napraw

i modernizacji urządzeń transportu bliskiego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2176)

 

 

Andrzej Dubiel © 2020

e-mail andrzejdubielfirma@gmail.com