ANDRZEJ DUBIEL 

tel. 667 147 866

e-mail: andrzejdubielfirma@gmail.com

 

Tabela prezentuje statystyczne szacunki, które mogą różnić się w zależności od liczby punktów pomiarowych.  

 
Pomiar rezystancji izolacji obwodów 1 fazowych - 8 zł/obw. 
                                    3 fazowych - 12 zł./obw.
Badanie wyłączników różnicowoprądowych (RCD) - 10zł./szt. 
Pomiar impedancji pętli zwarcia - 5,5 zł/punkt
Pomiar rezystancji uziemień (ze schematem) (1 uziom) -  30 zł. 
Pomiar ciągłości przewodów ochronnych -  5 zł/ obw. 
Pomiary elektronarzędzi - 30 zł/szt. 
 
Pomiary oświetlenia: 
 
Pomiar oświetlenia za m2 = 2zł
Cena pomiaru oświetlenia stanowiskowego 35zł szt.  
 
Przegląd wyłącznika przeciwpożarowego 100 zł 
 
 
 
Dojazd 0,8zł/km 
 
Usuwanie usterek w instalacji roboczo godzina - około 30 - 50 zł bez materiału 
 
 

Andrzej Dubiel © 2020

e-mail andrzejdubielfirma@gmail.com