POWER

COMPANY

Zgodnie z polskimi przepisami, przeglądy wyłączników przeciwpożarowych

powinny być wykonywane nie rzadziej, niż raz do roku.

 

 

 

Jakie czynności wykonujemy w ramach przeglądu wyłączników prądu?

 

 

 • Lokalizacja wyłącznika i prawidłowość oznaczenia
   

 • Aktywacja wyłącznika
   

 • Sprawdzenie wizualne i ocena stanu technicznego wyłącznika prądu
   

 • Sprawdzenie obwodów elektrycznych, dla aktywnej i nieaktywnej części
   

 • Kontrola oznakowania umiejscowienia przeciwpożarowego wyłącznika prądu
   

 • Sporządzenie protokołu pokontrolnego
   

 • Sprawdzenie zadziałania wyłącznika – kontrola w rozdzielni elektrycznej, czy zadziałanie wyłącznika przeciwpożarowego prądu spowodowało zadziałanie głównego wyłącznika

 

Kliknij dwukrotnie, żeby edytować pole

Specjalizujemy się w usługach projektowania, optymalizacji i realizacji systemów automatyki budynkowej. Podstawowymi elementami wykorzystywanymi w naszej pracy to podzespoły i systemy firmy ZAMEL.

 

Pomagamy naszym klientom przeprowadzić proces automatyzacji i integracji urządzeń.

Rozpoczynamy od ustalenia wymagań, następnie dobieramy optymalne rozwiązanie i rozpoczynamy wdrożenie. Towarzyszymy naszym klientom przez cały proces realizacji.

 

 

Pełną ofertę systemów i rozwiązań można znaleźć na stronie  internetowej naszego partnera handlowego 

 

                                                                      

 

 

 

Przejdź do strony ZAMEL

Andrzej Dubiel  2020

Created with WebWaveCMS