POWER

COMPANY

Zgodnie z polskimi przepisami, przeglądy wyłączników przeciwpożarowych

powinny być wykonywane nie rzadziej, niż raz do roku.

 

 

 

Jakie czynności wykonujemy w ramach przeglądu wyłączników prądu?

 

 

 • Lokalizacja wyłącznika i prawidłowość oznaczenia
   

 • Aktywacja wyłącznika
   

 • Sprawdzenie wizualne i ocena stanu technicznego wyłącznika prądu
   

 • Sprawdzenie obwodów elektrycznych, dla aktywnej i nieaktywnej części
   

 • Kontrola oznakowania umiejscowienia przeciwpożarowego wyłącznika prądu
   

 • Sporządzenie protokołu pokontrolnego
   

 • Sprawdzenie zadziałania wyłącznika – kontrola w rozdzielni elektrycznej, czy zadziałanie wyłącznika przeciwpożarowego prądu spowodowało zadziałanie głównego wyłącznika

 

Kliknij dwukrotnie, żeby edytować pole

 

Nasza firma zajmuje się pomiarami instalacji elektrycznych, pomiarami oświetlenia oraz automatyką domową:

 

 

 • wysoka jakość usług i zadowolenie klienta, to dla nas priorytet

   

 • nasza firma posiada wszystkie uprawnienia potrzebne do

 • wykonywania instalacji oraz pomiarów  

 

       elektrycznych. 

 

 

 • ograniczamy uciążliwość związaną z pomiarami do minimum - wykonamy badania w godzinach wieczornych lub w weekendy

 

 

Wykonując zlecone usługi, za Państwa zgodą na bieżąco staramy się naprawić wszystkie znalezione usterki. 

 

Nasza firma preferuje wykonywanie prac po godzinie 16 lub w weekend.

 

 

 

Posiadamy  uprawnienia energetyczne  na stanowisku dozoru oraz eksploatacji  - w zakresie obsługi, konserwacji, remontów, montażu i kontrolno-pomiarowym dla urządzeń, instalacji i sieci energetycznych wytwarzających, przetwarzających, przesyłających i zużywające energię elektryczną: 

 

 

 • urządzenia prądotwórcze przyłączone do krajowej sieci elektroenergetycznej bez względu na wysokość napięcia znamionowego;

 • urządzenia, instalacje i sieci o napięciu nie wyższym niż 1 kV;

 • urządzenia, instalacje i sieci  o napięciu znamionowym powyżej 1 kV;

 • zespoły prądotwórcze o mocy powyżej 50 kW;

 • urządzenia elektrotermiczne;

 • sieci elektrycznego oświetlenia ulicznego;

 • elektryczne urządzenia w wykonaniu przeciwwybuchowym;

 • aparatura kontrolno-pomiarowa oraz urządzenia i instalacje automatycznej regulacji, sterowania i zabezpieczeń urządzeń i instalacji wymienionych w powyższych punktach.

 

 

 

 

 

Zapraszamy!

 

KONTAKT

 

 

Andrzej Dubiel

 

ul. Raciborska 2 

 

47-244 Dziergowice 

 

telefon:

 

+48 722 183 010

 

 

E-mail:

 

andrzejdubielfirma@gmail.com

 

 

Andrzej Dubiel  2020

Created with WebWaveCMS